• ROK SZKOLNY 2013/2014

   •  

    WDZIĘCZNOŚĆ TAK TRUDNO JEST UBRAĆ W SŁOWA…
        PROSTE- ,,DZIĘKUJEMY"- ZAWIERA WSZYSTKO CO CHCEMY WYRAZIĆ!.. 


    Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie składają serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wspierali i wspierają naszą placówkę. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną Naszej Szkole.

    Ta życzliwa pomoc przybierała różne formy. 

    Członkom Rady Rodziców Roku Szkolnego 2012/2013

    - za pomoc w realizacji zadań organizacyjnych i wychowawczych szkoły, aktywne uczestnictwo w życiu naszej placówki, osobiste zaangażowanie i poświęcony czas, miłą, przyjazną i partnerską atmosferę, w której łatwiej mogliśmy rozwiązywać pojawiające się problemy

    Pani Annie Król

    - za wsparcie finansowe

    Pani Bożenie Ropela – Cybuli

    - za wielokrotne wsparcie rzeczowe i finansowe dla szkoły

    Panu Januszowi Gołąbek

    - za nieodpłatne zmodernizowanie filarów w oddziale przedszkolnym i wykonanie półki na puchary

     Panu Romualdowi Konkel

    - za wielokrotne wsparcie rzeczowe naszej szkoły

    Pani Hannie Mamelskiej 

    - za podarowanie skrzynki jabłek na Święto Pieczonego Ziemniaka

    Panu Ryszardowi Marszałkowskiemu z Prokowa 

     za wsparcie finansowe

     Państwu Elżbiecie i Arkadiuszowi Bartnikom

    - za wsparcie rzeczowe naszej szkoły

     Państwu Halinie i Rafałowi Gołąbkom

    - za wsparcie rzeczowe naszej szkoły

     Pani Magdalenie Gołąbek

    - za pomoc w pozyskiwaniu sponsorów dla szkoły

    Paniom: Annie Król,Honoracie Wittek, Annie Świątkowskiej, Danucie Roszkowskiej, Małgorzacie Gołąbek 

    - za przygotowanie poczęstunku na dyskotekę szkolną

    Pani Danucie Roszkowskiej

    - za wielokrotne wsparcie rzeczowe naszej szkoły

    Panu Jackowi Lis Firma P.H.U. "Foks" z Sierakowic

    - za ufundowanie koszulek dla reprezentantów szkoły w zawodach sportowych

    Paniom: Karolinie Naczk, Annie Linstedt, Kamilii Okuniewskiej, Mirosławie Plichta, Hannie Mamelskiej

    - za przygotowanie poczęstunku na Andrzejki klas O - III

    Firmie "Genius" Ceramika Eugeniusza Trowskiego z Chmielna

    - za wsparcie rzeczowe naszej szkoły

    Paniom: Annie Król,Małgorzacie Gołąbek, Honoracie Wittek, Annie Świątkowskiej 

    - za przygotowanie poczęstunku na walentynkową dyskotekę karnawałową

    Paniom: Kamilii Okuniewskiej, Karolinie Naczk, Annie Linstedt, Kamilii Okuniewskiej, Danucie Kwidzińskiej, Agnieszce Góra

    - za przygotowanie poczęstunku na Bal Przebierańców klas O - III

     Pani Annie Linstedt

    - za pomoc w zorganizowaniu " dni frytkowych"

    Pani Halinie Rybakowskiej

    - za wsparcie rzeczowe naszej szkoły

    Pani Wiesławie Plichta

    - za wsparcie rzeczowe naszej szkoły

    Pani Katarzynie Leyk

    - za wsparcie rzeczowe naszej szkoły

    Panu Rafałowi Plichcie

    - za zasponsorowanie i zamontowanie nowych drzwi

    Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Festynu Rodzinnego, który odbył się 8.06.14r.

    Szczególnie dziękujemy:

    •  Rodzicom, którzy przygotowali i brawurowo zagrali w przedstawieniu pt." Kot w butach"
    • Wszystkim Mamom, które zadbały o kulinarną stronę naszej imprezy
    • strażakom z OSP Kożyczkowo za pomoc w przygotowaniu festynu

     

    Serdecznie dziękujemy wszystkim Sponsorom, dzięki których wsparciu nasza impreza była bardzo udana i sprawiła dzieciom wiele radości:

    • Panu Hubertowi Gołąbek
    • Panu Hubertowi Konkel
    • Panu Zygmuntowi Ropela
    • Panu Adamowi Gdańcowi
    • Pani Małgorzacie Sikorskiej
    • Pani Annie Wittka
    • Pani Reginie Złoch
    • Pani Ewie Gizela
    • Państwu Grażynie i Krzysztofowi Dumom
    • Państwu Paulinie i Marianowi Penkowskim
    • Panu Bartłomiejowi Drewa
    • Panu Piotrowi Konkel
    • Panu Adamowi Jóskowskiemu
    • Panu Marcinowi Leman