•                                            PROJEKT PRZEDSZKOLNY

  •  
    
   Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zwiększenie dostępności placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Chmielno". Celem projektu jest poprawa dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz realizację zajęć dodatkowych dla dzieci, takich jak: logopedia, gimnastyka korekcyjna, język angielski, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, robotyka.
    

    

    

    
 • PROJEKT PRZEDSZKOLNY