• ROK SZKOLNY 2014/15

   • WDZIĘCZNOŚĆ TAK TRUDNO JEST UBRAĆ W SŁOWA…
        PROSTE- ,,DZIĘKUJEMY"- ZAWIERA WSZYSTKO CO CHCEMY WYRAZIĆ!.. 


    Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie składają serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wspierali i wspierają naszą placówkę. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną Naszej Szkole.

    Ta życzliwa pomoc przybierała różne formy. 

     

    Członkom Rady Rodziców Roku Szkolnego 2013/2014

    za pomoc w realizacji zadań organizacyjnych i wychowawczych szkoły, aktywne uczestnictwo w życiu naszej placówki, osobiste zaangażowanie i poświęcony czas, miłą, przyjazną i partnerską atmosferę, w której łatwiej mogliśmy rozwiązywać pojawiające się problemy

    Składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, którzy przyczynili się do organizacji Święta Pieczonego Ziemniaka, które odbyło się 25.09.14r.

    Pani Hannie Mamelskiej 

    - za podarowanie skrzynki jabłek na Święto Pieczonego Ziemniaka

    Panu Jerzemu Teclaf 

    - za podarowanie kiełbasek na Święto Pieczonego Ziemniaka

    Pani Bożenie Ropela - Cybula 

    - za wsparcie i pomoc rzeczową dla naszej placówki

    Pani Annie Linstedt

    - za pomoc w zorganizowaniu " dni frytkowych"

    Paniom: Agnieszce Góra, Bożenie Biankowskiej, Beacie Wittke,Karolinie Labuda,Żanecie     Ropela,Annie Linstedt

    - za przygotowanie poczęstunku w trakcie zabaw andrzejkowych

    Paniom Wiesławie Gołąbek,Kamili Okuniewskiej, Celinie Reglinskiej oraz Adamowi Bela

    - za podarowanie ziemniaków na Andrzejki oraz "dni frytkowe"

    Pani Katarzynie Leyk

    - za wsparcie i pomoc rzeczową dla naszej placówki

    Panu Arkadiuszowi Bartnikowi

    - za pomoc rzeczową dla naszej placówki

    Pani Halinie Gołąbek 

    - za pomoc rzeczową dla naszej placówki

    Panu Ryszardowi Marszałkowskiemu 

    - za wsparcie finansowe naszej szkoły

    Państwu Grażynie i Krzysztofowi Dumom 

    - za sponsorowanie lodów i ciast piernikowych na wigilie klasowe

     Firmie " Aryton" 

    - za wsparcie rzeczowe naszej szkoły

    Pani Annie Linstedt

    - za pomoc w za zorganizowanie sprzedaży złomu

    Panu Pawłowi Gorlikowskiemu

    - za wykonanie półki na DVD 

     Firmie "SEBEX" 

    - za zasponsorowanie soczków na bale karnawałowe dla uczniów

     Panu Janowi Kostuch

    - za zasponsorowanie pomocy dydaktycznych - map

    Panu Markowi

    - za przekazanie nagrór dla uczestników festynów szkolnych

    Paniom Honoracie Wittek, Kamili Okuniewskiej oraz Jolancie Leman

    - za podarowanie ziemniaków na zabawy karnawałowe oraz "dni frytkowe"

    Pani Katarzynie Leyk i Halinie Gołąbek 

    - za pomoc rzeczową dla naszej placówki

    Paniom: Karolinie Labuda,Żanecie Ropela,Annie Linstedt, Beacie Wittke,Krystynie Borkowskiej, Hannie Leszkiewicz i Lucynie Sela

    - za przygotowanie poczęstunku w trakcie zabaw karnawałowych

    Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy mieli swój udział w przygotowaniu festynu rodzinnego pt. " Wspólne Świętowanie". 

    Szczególnie dziękujemy:

    •  Rodzicom, którzy przygotowali i brawurowo zagrali w przedstawieniu pt."Smerfy"
    • Wszystkim Mamom, które zadbały o kulinarną stronę naszej imprezy
    • strażakom z OSP Kożyczkowo za pomoc w przygotowaniu festynu

     

    Serdecznie dziękujemy wszystkim Sponsorom, dzięki których hojności nasza impreza była bardzo udana i sprawiła dzieciom wiele radości:

    • Panu Wójtowi Jerzemu Grzegorzewskiemu
    • Sołtysowi Garcza Zygmuntowi Ropela
    • Sołtysowi Kożyczkowa Adamowi Gołąbek
    • Prezesowi OSP w Kożyczkowie Piotrowi Konkel
    • Pani Bożenie Ropela - Cybula
    • Pani Katarzynie Leyk
    • Pani Halinie Gołąbek
    • Pani Magdalenie Gołąbek
    • Panu Marcinowi Leman
    • Ryszardowi Cierockiemu i firmie "Aryton"
    • Pani Annie Wittka - Salon Fryzjerski z Garcza
    • Pani Reginie Złoch- Kwiaciarnia " Regina" z Garcza
    • Pani Ewie Gizela - Sklep Spożywczo - Przemysłowy z Zawór
    • Państwu Grażynie i Krzysztofowi Dumom- Sklep Spożywczo - Przemysłowy z Łapalic
    • Panu Bartłomiejowi Drewa- Restauracyjka " U Szwagra" z Chmielna
    • Sklepowi Chemicznemu Woelke z Chmielna
    • Firmie Budowlanej "BAT"
    • Bankowi Spódzielczemu w Sierakowicach