• KONKURS BIBLIJNY - KLASY 0 - III

      09.02.2021

      Zaproszenie

      Serdecznie zapraszamy uczniów z klasy „0”, I, II, III do udziału w Wojewódzkim Konkursie Biblijnym im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda.

      • Tematem przewodnim konkursu plastycznego jest: „Ewangelia wg św. Jana”.
      •  Pracę konkursową należy wykonać dowolną techniką (farby, kredki, wyklejanki) na formacie A4 lub A3 (prace w innym formacie nie zostaną uwzględnione).
      •  Praca wymaga opisania na odwrocie wg wzoru: imię i nazwisko, adres szkoły a także wybrany fragment Ewangelii wg św. Jana.
      •  Prace należy dostarczyć do dnia 25 lutego 2021 r. pani Sylwii Konkol.
     • UWAGA! KONKURS!

      08.02.2021

      Konkurs dla klas IV-VIII

      Escape room – Kolegiata w Kartuzach

       

      Zapraszamy Was do udziału w nietypowym konkursie dotyczącym historii Kaszub. Waszym zadaniem będzie odnaleźć zaginiony tunel i dojść do kaplicy na Spiczastej Górze. Żeby tego dokonać, będziecie musieli odnaleźć ukryte wskazówki, tajemnicze przejścia. Wykazać się podstawową wiedzą historyczną dotyczącą kartuskiej kolegiaty. Zebrane informacje pozwolą Wam odkryć kod, dzięki któremu będziecie mogli otworzyć drzwi i wyjść z podziemi. Kiedy wyjdziecie już na zewnątrz, zostanie Wam do rozwiązania test z informacji, ukrytych w podziemiach. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8. Test rozwiązać będą mogły tylko te osoby, które mają konto na quizizz. Aby wejść do escape roomu trzeba będzie wejść w link, który zostanie podany w dzienniku elektronicznym - Librus w poniedziałek (15.02.2021 r) o godzinie 15-ej. Maksymalny czas na wykonanie zadania to jedna godzina. Wygrają osoby, które najszybciej udzielą poprawnych odpowiedzi.

    • GRATULUJEMY!
     • GRATULUJEMY!

      08.02.2021

      W listopadzie 2020 w Szkole Podstawowej w Żukowie został zorganizowany Świąteczny Konkurs Międzyszkolny DRAW A WORD. Nasi uczniowie pod kierunkiem Pani Marty Philipp wzięli w nim udział i zdobyli nagrody:

      • kategoria klas 0: III miejsce - Otylia Baranowska
      • kategoria klasy IV-VI: I miejsce - Damian Rompski oraz III  miejsce - Kacper Koszałka.
      • Wyróżnienia: Kornelia Baranowska, Anna Lis, Bogumił Elas, Roksana Labuda, Agnieszka Rompska, Julia Gołąbek.

      Gratulujemy serdecznie i dziękujemy za udział w konkursie

     • ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA CYFROWE

      03.02.2021

      W ramach programu pn. Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury przygotowanego w ubiegłym roku przez Ministerstwo Cyfryzacji, którego celem jest:

      • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
      • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć
      • Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

      Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat do udziału w zajęciach z następujących tematów:

      A. Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych

      B. Dziennikarstwo on-line.

      Pierwsze zajęcia odbędą się już w lutym br.

      W dobie epidemii, edukacja dzieci i młodzieży zyskała nowy wymiar. Szkoły i uczelnie zaczęły prowadzić zajęcia online. Również komunikacja z rówieśnikami, a nawet korepetycje zostały przeniesione w przestrzeń cyfrową. Tak samo sytuacja ma się z zajęciami pozalekcyjnymi i ofertą instytucji kultury. Sytuacja ta także przed nami postawiła nowe wyzwania, jak uatrakcyjnić zajęcia, by prowadzone w formie zdalnej przyniosły pożądany efekt. Dołożyliśmy wszelkich starań by program warsztatów i ich forma były atrakcyjne dla uczestników.

      Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.chmielno.naszgok.pl i na FB/goksirchmielno.

       

    • KONKURS PLASTYCZNY
     • KONKURS PLASTYCZNY

      27.01.2021

      Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0 – III

      „Ulubione zajęcia mojej rodziny”

             

      Cele konkursu :

      1.Poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

       2.Wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej.

      3. Zachęcanie do kreowania indywidualnego sposobu przedstawiania tematu.

      4. Popularyzowanie wartości rodziny, ciepłej, spokojnej rodzinnej atmosfery.

      5. Rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci, ich twórczości i wyobraźni.

      6. Promowanie pasji plastycznych w różnych kategoriach wiekowych.

       

      • Technika wykonania prac jest dowolna (rysunek, farba plakatowa, tempera, akwarela, kolaż, wyklejanka, itp.).
      • Format prac: A4.
      • Praca nie może być konstrukcją przestrzenną.
      • Każdy uczestnik konkursu wykonuje tylko jedną pracę konkursową.
      • Prace  należy dostarczyć wychowawcom do 10 lutego 2021 roku.
      • Wyniki konkursu oraz prace uczniów zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

       

    • KONKURS SKO
     • KONKURS SKO

      27.01.2021

      Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie

      „Czarodziejska moneta  SKO”. 

      Zadanie konkursowe polega na wykonaniu monety dowolną formą.

      Prace  należy dostarczyć wychowawcom do  16 lutego 2021 roku.

      Najciekawsze pracy umieścimy na naszym blogu.

     • UWAGA! KONKURS!

      26.01.2021

      Zachęcamy wszystkich chętnych uczniów klas I - VIII do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Komendę Główną Policji w Warszawie.

      Czekają atrakcyjne nagrody!

     • POWRÓT DO SZKOŁY UCZNIÓW KLAS I-III

      15.01.2021

      W związku z decyzją MEN od dnia 18 stycznia br. zajęcia dla oddziału przedszkolnego oraz dla klas I-III będą odbywać się w formie stacjonarnej, według określonych zasad :

      • kl. I - przenosi się do sali klasy IV, na parterze -  wejście do szkoły głównym wejściem
      • kl. II -  przenosi się do nowej części szkoły do sali klasy VII - wejście od strony sali gimnastycznej
      • kl. III - zostaje w swojej klasie na piętrze -  wejście do szkoły obok szatni
      • Godziny dowozów dzieci busem i autobusem szkolnym pozostają bez zmian.
      •  Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
      • Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      •  Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej - zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
      •  Obowiązuje ogólna zasada - każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
      • Lekcje rozpoczynają się według ustalonego planu.
      • Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
      • Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
      •  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      •  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      •  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
      • Zostały ustalone bezpieczne zasady korzystania z szatni, stołówki, świetlicy szkolnej, biblioteki tak aby kontakt dzieci był jak najmniejszy. 
      • W razie złego samopoczucia lub wystąpienia objawów chorobowych u ucznia, rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z placówki. Do czasu przybycia opiekuna dziecko będzie oczekiwać w pomieszczeniu  izolatce. 
      • Decyzją Ministra Edukacji i Nauki uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę zdalną na platformie Teams, według dotychczasowego planu lekcyjnego.