• HANDEL LUDŹMI

      05.01.2021

      ulotka-info-handel-ludzmi_3269_.pdf​​​​​​​

      Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych XX w. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.

      Skuteczne przeciwdziałanie i walka z tym zjawiskiem wymaga udziału i współpracy wielu podmiotów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiada za monitorowanie aktywności administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Widocznym tego przejawem jest działalność międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Do zadań Zespołu należy proponowanie oraz opiniowanie podejmowanych działań zmierzających do skutecznego zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, a także ocena realizacji Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi. Obecnie obowiązujących dokumentem jest Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018.

      Począwszy od 2006 roku minister właściwy do spraw wewnętrznych zleca organizacjom pozarządowym realizację zadań dotyczących wsparcia i ochrony ofiar. Od tego czasu realizowany jest „Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi” przeznaczony dla cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi. Program ten od 2010 roku stanowi element działań Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK).

      Do głównych zadań KCIK należy przede wszystkim: identyfikacja ofiar handlu ludźmi, podejmowanie działań interwencyjnych, prowadzenie schronisk dla ofiar, opieka nad cudzoziemcami włączonymi do „Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi”, a także poradnictwo prewencyjne oraz udzielanie konsultacji dla instytucji i organizacji. Centrum prowadzi również całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi.

       

      Kontakt do KCIK         

      telefon: 022 628 01 20

      e-mail: info@kcik.pl

      W sierpniu 2013 roku został uruchomiony portal informacyjny MSWiA www.handelludzmi.eu. Na stronie, która funkcjonuje w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, można znaleźć szereg informacji na temat przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi, ochrony i wsparcia ofiar, struktury instytucjonalnej itp. Ponadto, w serwisie znajduje się obszerna baza wiedzy, zawierająca nie tylko akty prawne regulujące problematykę handlu ludźmi, ale także, statystyki, publikacje, ciekawostki oraz opisy prowadzonych projektów. Portal jest na bieżąco aktualizowany informacjami o nadchodzących i zakończonych wydarzeniach, wydanych raportach, orzeczeniach sądowych w sprawach o handel ludźmi i nie tylko. Za pośrednictwem specjalnego formularza kontaktowego osoba, która została pokrzywdzona w wyniku wykorzystania (np. w prostytucji, w pracy o charakterze przymusowym) lub osoba, która posiada informacje na temat bezprawnych działań związanych z wykorzystaniem innej osoby, może anonimowo zgłosić przypadek naruszenia prawa.

      Portal posiada również swój odpowiednik w serwisie społecznościowym www.facebook.com/handelludzmi, gdzie przekazywane są m.in. najświeższe doniesienia medialne z kraju i ze świata.”

       

     • LAUREACI KONKURSU RECYTOTARSKIEGO

      17.12.2020

      Wielkie brawa dla Łucji, Adama i Roksany, którzy reprezentowali naszą szkołę w  XI Wojewódzkim Konkursie Wierszy i Fraszek Ewy Warmowskiej. Nasi recytatorzy zajęli kolejno II oraz dwa III miejsca w swoich kategoriach wiekowych. Gratulujemy!

      Adam Jereczek kl. I

      Łucja Kitowska kl. VI

      Roksana Czaja kl. VI

    • Międzyszkolny Konkurs Językowo-Plastyczny
     • Międzyszkolny Konkurs Językowo-Plastyczny

      29.11.2020

      Zachęcamy uczniów klas „0”- VI do wzięcia udziału w konkursie językowo-plastycznym.

      Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie słowa w języku angielsku. Uczestnik ilustruje wybrany przez siebie wyraz w języku angielskim. 

      Technika dowolna- płaska (np. rysunek, kolaż, akwarel, ołówek, techniki mieszane). Format pracy A3. Prace w innym formacie nie będą oceniane.

      Prace należy złożyć w Szkole Podstawowej w Kożyczkowie do 18 grudnia.

     • KONKURS BIOLOGICZNY

      08.12.2020

      We wtorek 9 grudnia w naszej szkole miał miejsce szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Wzięli w nim udział Julia Stochel i Łukasz Gołąbek.

      Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych etapach konkursu.

       

     • KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW

      29.11.2020

      Regulamin Szkolnego  konkursu świątecznego

      „Mój Mikołaj”

       

       Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie,

      Odział Przedszkolny w Garczu.

       

      Celem konkursu jest:                                                                                                                                 

      - inspirowanie dzieci do pracy twórczej oraz rozwijanie technik plastycznych;

      - pobudzenie wyobraźni i wrażliwości artystycznej dzieci; 

      - zaprezentowanie przez dzieci w wieku przedszkolnym własnej twórczości.

       

      Przedmiotem konkursu jest: 

      własnoręcznie wykonanie pracy  w dowolnej technice przedstawiającej św. Mikołaja z wizji dziecka.    (praca przestrzenna, lub kartka A4)

       Konkurs  adresowany jest do grup przedszkolnych w wieku 3,4 latków oraz 5,6 latków .

       

      Na odwrocie pracy konkursowej należy zamieścić imię i nazwisko dziecka i wiek.

       

      Konkurs rozpoczyna się od 1.12.2020 i trwa do 14.12.2020. Ogłoszenie wyników 18.12.2020. Prace proszę dostarczyć do placówki gdzie uczęszcza dziecko.

       

       Zachęcamy do udziału.

       

       

    • NAUCZANIE ZDALNE
     • NAUCZANIE ZDALNE

      29.11.2020

       

       

      UWAGA!

       

       

      • Do dnia 22 grudnia obowiązuje nauczanie w formie zdalnej w klasach I - VIII.
      • Przerwa świąteczna od 23 grudnia 2020r. do 3 stycznia 2021r
      • Planowane ferie zimowe od 4 I 2021r.do 17 I 2021r.

       

     • TYDZIEŃ ZDROWIA

      20.11.2020

      W dniach 16.11-20.11.2020r. W naszej szkole był realizowany "Tydzień Zdrowia". Uczniowie poprzez projekcje filmowe i pogadanki dowiedzieli się jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie. W trakcie roku szkolnego podczas przebiegu tygodnia zdrowia uczniowie wspólnie z wychowawcami klas przygotowują wartościowe śniadanie w swojej klasie, niestety w tym roku szkolnym nie było to możliwe natomiast nie przeszkodziło to w realizacji programu i każdy uczeń  przygotował wspaniały posiłek w domu. 

                      Dziękujemy za zaangażowanie się.

                        Wszystkim życzymy smacznego i dużo zdrowia😊

     • GRATULACJE DLA PAULINY

      19.11.2020

      Gratulacje dla naszej uczennicy Pauliny z kl.VI.

      Dziś Urząd Statystyczny w Gdańsku podał wyniki konkursu ,,Po co ten spis”. Paulina przesłała wiersz wraz z obrazkiem i zdobyła II miejsce. Konkurs został zorganizowany w związku z trwającym Powszechnym Spisem Rolnym.

                                                       Paulinko gratulujemy.

     • ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

      09.11.2020

      „Twój dom”

      Jest w każdym naszym słowie,
      a słowa są najprostsze -
      chleb, mama, dom gościnny,
      i Wisła, i Mazowsze.

      I jest w czerwieni maków,
      i w białych kwiatach wiśni,
      w piosenkach wszystkich ptaków
      i w każdej naszej myśli.

      W mazurku chopinowskim,
      i w czarnym węglu Śląska,
      i tu, gdzie serce mówi,
      że to jest właśnie Polska.

                        Wanda Chotomska

    • NAUCZANIE ZDALNE
     • NAUCZANIE ZDALNE

      24.10.2020

      W związku z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego w dniach 09.11 - 29.11.20 r. nasza szkoła pracuje w trybie zdalnym.

      Zajęcia dla klas 1 - 8 będą odbywać się w domu w formie on-line według planu lekcyjnego danej klasy. W nauczaniu zdalnym korzystać będziemy z aplikacji Microsoft Teams Office 365. Czas trwania zajęć dostosowany będzie do wytycznych WHO dotyczących czasu, który uczeń powinien spędzać przed komputerem.

      Instrukcja dla uczniów i rodziców: https://www.youtube.com/watch?v=aWUOjCgbsTg

      W razie wątpliwości proszę kontaktować się z wychowawcami za pomocą e-dziennika.

      Zajęcia w oddziałach przedszkolnych pozostaną bez zmian,

      Prosimy o wyrozumiałość oraz życzymy naszym uczniom oraz ich Rodzinom dużo zdrowia.

       

       

     • DZIAŁAMY I POMAGAMY

      19.10.2020

      Działamy i pomagamy!

      Akcja Misyjna 2020


        W niedzielę 18- tego października br. rozpoczynamy obchody Tygodnia Misyjnego a wraz z nim zapraszamy do włączenia się w „Akcję misyjną”. Chcemy zachęcić wszystkich do zaangażowania się w pomoc krajom biedniejszym i z większymi potrzebami. Obecna sytuacja niejednokrotnie pokazała nam jak dobre serca mają ludzie i jak bardzo potrafimy dzielić się tym, co posiadamy. Małymi krokami, kiedy każdy da coś od siebie, to jesteśmy w stanie znowu zapełnić kontener i wysłać go do Togo. Potrzebujemy Waszej pomocy, otwartości, współpracy i chęci. Każdy z nas w swoim gronie może dokonać takiej małej zbiórki.

      Zapraszamy do współpracy!

      Co zbieramy?
      Mydełka w kostce, szczoteczki i pasty do zębów, artykuły szkolne: zeszyty, kredki, długopisy itp.

      Do kiedy trwa akcja?
      Do końca listopada.