• Klauzula informacyjna dla odwiedzających FANPAGE FACEBOOK

    •  

      

     Dotyczy w szczególności osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’ u.

      

     1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie. Kontakt pod adresem: Kożyczkowo 80, 83-333 Chmielno, tel. 58 684 23 83, mail: spkozyczkowo@chmielno.pl

      

     1. Informacje ogólne:

     Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka. Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.

     Przetwarzamy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.

     Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.

     Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.\

      

     1. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych: identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko); dane w zakresie opublikowanym na profilu na portalu społecznościowym Facebook; zdjęcie profilowe; inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne; treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger, anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage.

      

     1. Cele i podstawy prawne przetwarzania
     1. w celu prowadzenia fanpage’ a na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz informowania za jego pomocą o naszej aktywności,
     2. promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy;
     3. budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej,
     4. w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości)

      

     1. Odbiorcy danych
     1. podmioty przetwarzające – czyli podmioty, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. wsparcie IT dla fanpage’a;
     2. podmioty, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
     3. właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

     Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

      

     1.  Okres przechowywania danych:
     1. w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
     2. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
     3. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

      

     1. Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą
     1. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
     2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
     3. prawo do usunięcia danych,
     4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
     5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
     6. prawo do cofnięcia zgody – gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
     7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

      

     1. Podanie danych jest niezbędne w celu przeglądania fanpage’ a lub pozostawiania komentarzy.