• Konkurs KRUS „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”
     • Konkurs KRUS „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”

      24.02.2022

      Szanowni Państwo

      Placówka Terenowa KRUS Kartuzy pragnie poinformować o organizowanym przez nas konkursie w formie testu, p.t. „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” który jest skierowany do rolników z powiatu kartuskiego.

      Konkurs odbywa się w dniach od 21 lutego do 21 marca 2022r. W konkursie mogą brać udział  rolnicy i ich domownicy ubezpieczeni w PT KRUS  Kartuzy. Formularz testu oraz podpisany formularz RODO należy dostarczyć najpóźniej do 21 marca 2022r. w  PT KRUS Kartuzy.

      83-300 Kartuzy

      ul. Piłsudskiego 12B

      tel. (58) 681 41 84;

      fax (58) 681 47 33

      kartuzy@krus.gov.pl

       

      Zwycięscy konkursu otrzymają nagrody przydatne w codziennej pracy rolniczej.

      Z poważaniem

      Andrzej Duzowski

      Inspektor ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

       

      KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

      Placówka Terenowa w Kartuzach

      83-300 Kartuzy ul. Piłsudskiego 12B

      Polska

      email: andrzej.duzowski@krus.gov.pl

      email: kartuzy@krus.gov.pl

      tel. (58) 681 41 84

      tel. IP: 6090317

      www.krus.gov.pl [1]

      www.krus.gov.pl/wydawnictwa/materialy-prewencyjne/ [2]

      www.krus.gov.pl/multimedia/video/ [3]

       

    • Możliwość zaszczepienia się w Miechucinie
     • Możliwość zaszczepienia się w Miechucinie

      03.02.2022

       Wójt Gminy Chmielno informuje, że w piątek 11 lutego 2022 r. w godz. 12.00-18.00 wszystkie zainteresowane osoby pełnoletnie, dzieci w wieku powyżej 5 lat, cudzoziemcy będą mogli skorzystać z możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19 w punkcie szczepień plenerowych w ośrodku zdrowia w Miechucinie (ul. Wąska 2/1).

      Wszystkie osoby powyżej 12 r.ż.będą miały możliwość przyjęcia III dawki szczepionki przeciw COVID-19. Osoby pełnoletnie będą mogły również zaszczepienia się przeciwko grypie.

      Wystarczy przyjść i zaczekać na swoją kolej – bez wcześniejszego zapisywania się na konkretny termin.

      Uwaga, osoby dorosłe muszą mieć ze sobą  dowód osobisty!

      Na chętnych oczekiwać będzie wykwalifikowany i doświadczony personel Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Badania kwalifikacyjne do szczepienia będzie dokonywał lekarz. Mieszkańcy mogą wybrać, czy chcą się zaszczepić szczepionką Johnson&Johnson czy Pfizer.

      Akcja zorganizowana została we współpracy z Wojewodą Pomorskim.

      Informujemy także, że wszystkie osoby, które mają kłopot z dotarciem do punktu szczepień, proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Chmielnie, tel. 58-685-68-44.

      Na miejscu osobom zaszczepionym zostanie wydane zaświadczenie o przeprowadzonym szczepieniu. 

    • Laboratoria Przyszłości
     • Laboratoria Przyszłości

      26.01.2022

      Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie w ramach  rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł. Program jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

      W ramach „Laboratoriów przyszłości” szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych
      i technicznych, umiejętności samodzielnego i kreatywnego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Celem inicjatywy jest wsparcie szkoły w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości
      z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

      Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie zawarła umowę i wydatkowała 60% otrzymanej kwoty wsparcia, w ramach czego zakupiono odpowiednie wyposażenie:

      • głośniki JBL
      • lodówkę
      • robot wielofunkcyjny Kenwood
      • drukarkę 3D wraz z pakietem podstawowym,
      • laptop
      • pakiet filamentów
      • stację lutowniczą
      • aparat fotograficzny
      • statyw do aparatu
      • mikrofon kierunkowy
      • mikroporty
      • gimbal do smartfona
      • zestaw oświetleniowy
      • teleskop astronomiczny
      • wizualizer
      • dron
      • klatkę ochronną do drona
      • Robot Phyton EDU
      • tablet
      • zestawy klocków konstrukcyjnych
      • szafki z klockami
      • zestaw do karaoke
      • żelazka
      • deski do prasowania
      • zestaw noży
      • deski do krojenia
      • stolnicę
      • miski
      • blendery z akcesoriami

       

       

      Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany na zajęciach z fizyki, chemii, biologii. W celu uatrakcyjnienia uroczystości i konkursów szkolnych, a także przedstawień korzystać będziemy z nowego sprzętu audio video. Na zajęciach techniki, języka kaszubskiego oraz innych uczniowie będą mogli rozwijać zainteresowania i talenty kulinarne z wykorzystaniem zakupionego sprzętu AGD, m. in. robota wielofunkcyjnego z wbudowanym WIFI oraz akcesoriów kuchennych.

      Nauczyciele i uczniowie z ogromną radością przyjęli wiadomość o zakupionym sprzęcie
      i pomocach dydaktycznych w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” 
      i jednogłośnie stwierdzili, że zdecydowanie uatrakcyjni to prowadzenie zajęć i pozwoli na rozwijanie zainteresowań uczniów, a także umożliwi wprowadzenie takich metod nauczania, które do tej pory nie były możliwe. Największym zainteresowaniem cieszy się drukarka 3D, która rozbudzi wyobraźnię i kreatywność uczniów i z pewnością poszerzy ich horyzonty
      z zakresu zastosowania nowych technologii w edukacji i życiu codziennym.

       

    • Ferie zimowe
     • Ferie zimowe

      26.01.2022

      Towarzystwo Nasze Szwederowo organizuje zimowisko w Tleniu w terminie 12.02.2022 r. - 19.02.2022 r. dla dzieci w wieku 8-16 lat. Istnieje możliwość wykorzystania bonu turystycznego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 58 685 68 44 lub mailowo: klelek@chmielno.pl. Zapisy potrwają do 28.01.2022 r. lub do wyczerpania liczby miejsc.

    • Konkurs - Mistrz Matematyki
     • Konkurs - Mistrz Matematyki

      23.01.2022

      Zachęcamy uczestnictwa w konkursie Mistrz Matematyki! Będzie on rozgrywany w nowym serwisie edukacyjnym Mathematics.live [1], czyli matematycznej odsłonie Dyktanda.pl.

      Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich, a także do studentów oraz do osób dorosłych. Organizatorzy przygotowali zagadnienia o zróżnicowanym poziomie trudności. Udział w konkursie jest w pełni bezpłatny! 

      Do zmagań o miano Mistrza Matematyki przystąpić można TUTAJ [2].

      Konkurs rozgrywany jest od 21 stycznia do 27 marca 2022 r.

      Najlepsi mogą liczyć na cenne nagrody rzeczowe! Z góry wiadomo również, ile punktów należy zgromadzić, aby zapewnić sobie odebranie jednej z nagród gwarantowanych.

      Serdecznie zapraszamy do udziału i trzymamy kciuki za zdobycie wymarzonych nagród!

      https://mathematics.live/pl/konkurs/mistrz-matematyki

       

       

     • Procedury bezpieczeństwa

      19.01.2022

       

      Procedura bezpieczeństwa obowiązująca od 1 września 2021 r.

       

      § 1

      Przybycie do szkoły

       

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, lub w izolacji.
      2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
      3. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły ma obowiązek dezynfekowania rąk przy użyciu udostępnionego dla wchodzących dozownika.
      4. Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić tylko do wydzielonej przestrzeni wspólnej, przy zachowaniu następujących zasad:
       1. jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
       2. zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
       3. zachowanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
       4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub używać rękawiczek jednorazowych.

       

       

      § 2

      Dezynfekcja

       

      1. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
      2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      3. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
      4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
      5. Dyrektor wykonuje monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
      6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

       

       

      § 3

      Wystąpienie u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19

       

      1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
      2. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19, personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) i zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
      3. Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
      4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
      5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

       

       

      § 4

      Stołówka

       

      1. Odległość pomiędzy stanowiskami pracy na stołówce szkolnej powinna wynosić co najmniej 1,5 m, a jeżeli jej zachowanie jest niemożliwe, wówczas pracownicy stołówki korzystają ze środków ochrony osobistej w postaci masek, przyłbic, rękawic ochronnych, fartuchów.
      2. Posiłki są spożywane z rówieśnikami z danej klasy. Jeżeli zachowanie tego warunku jest niemożliwe, dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
      3. Zainstalowana w szkole fontanna wody pitnej zostaje wyłączona do odwołania.
      4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C, lub je wyparzać.
      5. W przypadku korzystania z cateringu od dostawców wymaga się pojemników i sztućców jednorazowych.

       

       

      § 5

      Świetlica

       

      1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.
      2. Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania uczniów w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.

       

       

      § 6

      Organizacja zajęć

       

      1. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, stosuje się następujące zasady:
       1. zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
       2. pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
       3. przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
       4. w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
       5. w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.
      2. Plan lekcji zostaje ustalony w taki sposób, aby unikać częstej zmiany przez daną klasę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
      3. W klasach I–III uczniowie przez cały czas zajęć przebywają w jednej sali.
      4. Do jednej grupy uczniów przyporządkowani są ci sami nauczyciele, o ile pozwalają na to warunki kadrowe.
      5. W klasach IV–VIII uczniowie przemieszczający się pomiędzy salami lekcyjnymi są obowiązani nosić osłony ust i nosa.
      6. Uczniowie zmieniający salę lekcyjną powinni udać się w czasie przerwy bezpośrednio do sali, w której odbędą się zajęcia z kolejnego przedmiotu.
      7. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

       

    • Konkurs „POZNAJ MOJE HOBBY”
     • Konkurs „POZNAJ MOJE HOBBY”

      29.11.2021

      Pomorski Kurator Oświaty ogłasza Konkurs „POZNAJ MOJE HOBBY” na krótki film o uczniowskich zainteresowaniach organizowany w ramach projektu „Jesteśmy razem!” wspomagającego działania wychowawcze szkół i placówek w województwie pomorskim w roku szkolnym 2021/2022.

      Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest m.in. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży ciekawych propozycji spędzania wolnego czasu jako sposobu na zapobieganie zachowaniom społecznie niepożądanym oraz niwelowanie negatywnych skutków pandemii. Prace można składać do 31 stycznia 2022 r.

      Szczegółowe informacje - https://www.kuratorium.gda.pl/konkurs-poznaj-moje-hobby/

    • Konkurs SKO
     • Konkurs SKO

      11.01.2022

      Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie

      „Bankomat SKO” 

       

      Zadanie konkursowe polega na wykonaniu bankomatu z różnych materiałów.

      Wykonane bankomaty  przynosimy do  wychowawców klas do dnia 31 stycznia  2022 roku.

      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 lutego 2022r.

    • Informacja dla rodziców
     • Informacja dla rodziców

      05.01.2022

                  W związku z doniesieniami na temat wzrostu przypadków wszawicy wśród dzieci, biorąc pod uwagę dobro państwa dzieci, zwracamy się z prośbą o podjęcie stosownych działań w domu, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu  się  wszawicy.

      Proponujemy zatem:

      1. Systematyczne przeglądy czystości włosów ( najlepiej codziennie)
      2. W przypadku zaistnienia wszawicy, należy zakupić środek p/wszawicy, dostępny w naszych aptekach i stosować zgodnie z załączoną instrukcją (na pewno należy taki zabieg powtórzyć).   

      Szkoła ze swej strony podejmuje również działania (między innymi przeglądy czystości dokonywane przez pielęgniarkę szkolną) w ustaleniu, czy są uczniowie, którzy mają trudności w utrzymaniu higieny osobistej, jak też udzielanie im (oraz rodzicom) pomocy.

      Wszawica_-_Pedukiloza__czyli_co_Twoje_dziecko_moze_miec_na_glowie.pdf

      Procedura_postepowania_w_przypadku_stwierdzenia_wszawicy.docx​​​​​​​