• Ćwiczenia na rok szkolny 2022/23

      01.07.2022

      Ćwiczenia, które nie są objęte dotacją.
      Rodzice proszeni są o ich zakup indywidualnie.

       

      Klasa IV

      1. Wczoraj i dziś. Klasa IV

      Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej, Wyd. Nowa Era

      Autorzy: T.Maćkowski, B. Olszewska, W. Surdyk- Fertsch

      Klasa V

      1. Wczoraj i dziś. Klasa V

            Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej, Wyd. Nowa Era

      Autorzy: B. Olszewska, W. Surdyk- Fertsch

      1. Puls życia. Klasa V

            Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy 5,  Wyd. Nowa Era

            Autorzy: Jolanta Holeczek, Jacek Pawłowski, Jolanta Pawłowska

       

      Klasa VI

      1. Wczoraj i dziś. Klasa VI

      Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej, Wyd. Nowa Era

      Autorzy: B. Olszewska, W. Surdyk- Fertsch

      1. Puls życia. Klasa VI

      Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy 6. Wyd. Nowa Era

      Autorzy: Magdalena Fiałkowska - Kołek, Sławomir Gębica, Agnieszka Siwik

       

      Klasa VII

      1. Wczoraj i dziś. Klasa VII

      Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej, Wyd. Nowa Era

      Autorzy: E. Fuks, I. Janicka, L. Leszczyńska, K. Panimasz

      1. Planeta Nowa. Klasa VII

      Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

      Wyd. Nowa Era

      Autorzy: Justyna Knopik, Ryszard Przybył, Kamila Skomoroko, Alina Witek – Nowakowska

       

      1. Chemia Nowej Ery. Klasa VII

      Chemia Nowej Ery.  Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Wyd. Nowa Era

      Autorzy: Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

      1. Puls życia.  Klasa VII

      Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy 7. Wyd. Nowa Era

      Autorzy: Jolanta Holeczek, Januszewska - Hasiec

      1. Spotkania z Fizyką. Klasa VII

      Spotkania z fizyką.  Zeszyt ćwiczeń. Wyd. Nowa Era

      Autor: Bartłomiej Piotrowski

      Klasa VIII

      1. Wczoraj i dziś. Klasa VIII

      Zeszyt ćwiczeń do historii do szkoły podstawowej, Wyd. Nowa Era

      Autorzy: K. Panimasz, I. Janicka, K. Jurek, L.Leszczyńska

      1. Planeta Nowa. Klasa VIII

      Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Wyd. Nowa Era

      Autor: Ryszard Przybył

      1. Chemia Nowej Ery. Klasa VIII

      Chemia Nowej Ery.  Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Wyd. Nowa Era

      Autorzy: Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

      1. Puls życia. Klasa VIII

      Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy 8. Wyd. Nowa Era

      Autorzy: Jolanta Holeczek, Januszewska - Hasiec

      1. Spotkania z fizyką. Klasa VIII

      Spotkania z fizyką.  Zeszyt ćwiczeń. Wyd. Nowa Era

      Autor: Bartłomiej Piotrowski.

       

      Pozostałe ćwiczenia oraz podręczniki uczniowie otrzymają we wrześniu w szkole.