•   Klauzula informacyjna dla darczyńców

    • Treść klauzuli

     Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

     1.      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa
     w Kożyczkowie

     2.      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@chmielno.pl

     3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia
     o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

     4.      kategoria danych osobowych: dane wrażliwe/niewrażliwe

     5.      Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego

     6.      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

     7.      Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu

     8.      posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe

     9.      ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego