• Trójki klasowe

   •  Przedstawiciele Rady Rodziców

       3,4 - latki Garcz

    Justyna Baranowska

    Aleksandra Hinc

    Natalia Gołąbek

     

    5,6 - latki Garcz

    Bernadeta Dąbrowska - Treder

    Magdalena Karkosz

    Angelika Littwin

     

    5,6 - latki Kożyczkowo

    Katarzyna Kwidzińska

    Dorota Szmidt

    Anna Kruszyńska

     

    Klasa I

    Justyna Baranowska

    Agnieszka Leman

    Justyna Rzoska

     

    Klasa II

    Maria Pawelczyk

    Krystyna Borkowska

    Justyna Gołąbek

     

    Klasa III

    Dorota Szmidt

    Katarzyna Kitowska

    Patrycja Cerowska

     

    Klasa IV

     Danuta Kwidzińska

    Katarzyna Kwidzińska

    Dorota Kąkol

     

    Klasa V 

    Joanna Konkel

    Romuald Konkel

    Monika Labuda

     

    Klasa VI

    Beata Grunwald - Piask

    Barbara Koszałka

    Bożena Szyca

     

    Klasa VII

    Katarzyna Kitowska

    Emila Fraś

    Magdalena Karkosz

     

     

    KlasaVIII

    Lucyna Sela

    Iwona Landowska

    Anna Linstedt