• ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
     • ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

      25.09.2020

      Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, rodziców jak i naszych pracowników, biorąc pod uwagę fakt, że nasz powiat znajduje się w czerwonej strefie, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kożyczkowie od dnia 28 września br. do odwołania, wprowadza dodatkowe środki ostrożności, a mianowicie OBOWIĄZEK OSŁONY UST I NOSA NA TERENIE SZKOŁY. Każda osoba przebywająca na terenie naszej placówki jest zobligowana do noszenia maseczki ochronnej lub przyłbicy. 

      W tym czasie wprowadza się także całkowity zakaz wchodzenia rodziców i osób postronnych do budynku szkoły. Sprawy wymagające kontaktu z nauczycielami i sekretariatem należy ustalać telefonicznie lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

      Przypominamy uczniom, iż przed wejściem do budynku szkoły, należy zdezynfekować dłonie oraz zachować bezpieczny dystans społeczny.

     • UWAGA! KONKURS!

      25.09.2020

      Regulamin XVI konkursu plastyczno – literackiego

      „Kaszubskie Madonny” 2020

       

      1. Cel konkursu:
      • zainteresowanie uczniów polskim, w tym kaszubskim, dziedzictwem kulturowym,
      • pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni i fantazji,
      • rozwój werbalno – manualny,
      • podniesienie świadomości narodowej i lokalnej,

       

      1. Organizator:
      • Ośrodek Edukacji Kaszubskiej – Szkoła Podstawowa w Starej Hucie, Stowarzyszenie „Akademia Głodnica”, Kartuskie Centrum Kultury,

       

      1. Uczestnicy:
      • Klasy I – VIII szkoły podstawowe

       

      1. Terminy:
      • Termin dostarczenia prac konkursowych upływa 9 października 2020 r.

      Nagrodzone prace zostaną do końca października wydane w formie książeczki i wraz z nagrodami i dyplomami rozesłane do szkół nagrodzonych uczestników konkursu. W tym roku czasu zarazy nie będzie finałowej uroczystości w Starej Hucie.

      1. Zakres i tematyka:
      • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie samodzielnie pracy plastycznej i literackiej związanej z tematem konkursu.

      Przedmiotem tegorocznej edycji konkursu jest fotografia figurki/rzeźby lub kapliczki z Matką Boską oraz jej opis w języku kaszubskim. W opisie powinna być informacja, gdzie jest ta figura/kapliczka, jak wygląda i - o ile to możliwe - dlaczego powstała.

      Do opisu zalecane jest użycie czcionki Times New Roman rozmiar 12. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 1 strony formatu A4. Prace literackie oraz fotografie należy przesłać w postaci cyfrowej na adres: kaszubskiemadonny@wp.pl. Każda praca musi być podpisana:

      Imię_Nazwisko_Klasa_Miejscowość_Opiekun, (np. Hanna_Bronk_I_Głodnica_Anna_Kreft).

      Szkoła dostarcza na konkurs 3 najciekawsze prace swoich uczniów w kategorii: I-III i 3 w kategorii IV-VIII.

       

      1. Nagrody:

      Komisja Konkursowa nie będzie przyznawać miejsc (pierwszego, drugiego, trzeciego, itd.), ale wyłoni grupę równorzędnych laureatów, którzy otrzymają dyplomy oraz upominki. Opiekunowie uczniów oraz szkoły również otrzymają dyplomy.

       

      1. Postanowienia końcowe:
      • Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

       

      Szczegółowych informacji udziela Halina Bobrowska (tel 504236791).

    • KONKURS "JESIEŃ NA KASZUBACH"
     • KONKURS "JESIEŃ NA KASZUBACH"

      16.09.2020


       

      Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach ogłasza XXV edycję Pomorskiego Konkursu Plastycznego "Jesień na Kaszubach".

       

      Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa Pomorza, popularyzacja zagadnień ochrony środowiska, kształtowania jego fauny i flory na terenie Ziemi Kaszubskiej, ujęte w różne formy plastyczne.

      W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół (z wyjątkiem liceów sztuk plastycznych) oraz uczestnicy zajęć placówek wychowania pozaszkolnego. Format prac dowolny, techniki plastyczne: rysunek i malarstwo.

      Prace oceniane będą przez specjalnie powołana komisję, która dokona oceny w następujących kategoriach wiekowych: do 6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 oraz 16- 20 lat.

      Prace plastyczne należy nadsyłać na adres placówki do 30 października 2020 r.

      W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z koordynatorem konkursu plastycznego Renatą Goebel, tel. 52 396 - 93 – 34 lub za pomocą poczty e-mail: ckb.instruktorzy@brusy.pl.

      Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym!

      REGULAMIN(1).pdf

      SKMBT_C224e20013012110_927_.pdf

      karta(1).pdf

    • SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020
     • SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020

      13.09.2020

       

      Jak zawsze w trzeci weekend września wyruszamy posprzątać Polskę!

      W tym roku już po raz 27.

      I chociaż tegoroczna Akcja niewątpliwie będzie się różnić od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19, nie zapominamy, że Ziemia to nasz wspólny dom. Nie mamy innego. I to my musimy o niego zadbać!

      W związku z akcją „Sprzątanie Świata” zapraszamy Was do udziału w kilku konkursach szkolnych.

      Cele konkursów:

      • rozwijania świadomości ekologicznej uczniów
      • uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody
      • zachęcanie Rodzin do wspólnego spędzania czasu
      • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych dzieci
      • rozwijanie umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym
      • uświadomienie dzieciom faktu, że fotografie stanowią wspaniałą formę dokumentowania różnych wydarzeń i ciekawych obiektów, także przyrodniczych
      • kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.

       

      KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 0 – III

      „MÓJ CZYSTY ŚWIAT”

       

      • Technika wykonania prac jest dowolna (rysunek, farba plakatowa, tempera, akwarela, kolaż, wyklejanka, itp.).
      • Format prac: A4.
      • Praca nie może być konstrukcją przestrzenną.
      • Każdy uczestnik konkursu wykonuje tylko jedną pracę konkursową.
      • Prace  należy dostarczyć wychowawcom do 21 września 2020 roku.
      • Wyniki konkursu oraz prace uczniów zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

       

      KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV – V

      „MÓJ CZYSTY ŚWIAT”

      • Zadaniem konkursowym jest przesłanie zdjęcia będącego interpretacją hasła: ”Mój czysty świat”.
      • Zdjęcie powinno być zdjęciem autorskim (wykonane samodzielnie lub przy pomocy starszego członka rodziny)
      • Format zdjęcia – dowolny
      • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie.
      • Do każdego zdjęcia powinna być dołączona metryczka zawierająca: imię i nazwisko ucznia, klasę, krótki opis okoliczności i miejsca, w którym zostało wykonane zdjęcie.
      • Kryteria oceny pracy: zgodność z tematem, kreatywność oraz subiektywna ocena jury.
      • Fotografie prosimy przesyłać do 21 września 2020 roku na  adres: aldrywaa@gmail.com
      • Wyniki konkursu oraz zdjęcia uczniów zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

      QUIZ EKOLOGICZNY DLA UCZNIÓW KLAS VI – VIII

      „NASZA PLANETA ZIEMIA”

      • Quiz odbędzie się w formie online – 18 września 2020 roku.
      • Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmuje p. Aldona Drywa
    • ZAPASY
     • ZAPASY

      07.09.2020

       

      Informujemy, iż w związku z pandemią koronowirusa treningi zapasów czasowo zostały zawieszone.

    • INFORMACJA!
     • INFORMACJA!

      03.09.2020

        Informujemy o jednym wolnym miejscu w grupie 3 - 4 latków w przedszkolu w Garczu. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z sekreteriatem szkoły nr tel. 58 684 23 83.