• Samorząd Uczniowski

   • Skład samorządu:

     

    • przewodniczący –  Łucja Kitowska kl. VII
    •  zastępca przewodniczącego –  Gracjan Karkosz kl. VII
    • sekretarz –  Roksana Czaja kl. VII

     

     

    Regulamin Samorządu Uczniowskiego

    Szkoły Podstawowej w Kożyczkowie

     

    Regulamin_SU_2019_2020_523_.doc

     

     

    Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej

    w Kożyczkowie

     

     

     

    1. Cele Samorządu Uczniowskiego

     

     • Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej w Kożyczkowie

     

     • Przestrzeganie praw uczniów i ich obrona.

     

     • Kształtowanie zasad demokracji, samorządności, współdziałania zespołowego.

     

     • Uczestnictwo w życiu szkoły, podejmowanie decyzji we współpracy z pozostałymi organami szkoły (Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców).
     • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i rozwijanie tradycji szkoły.

     

    II. Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

     

    Lp.

    Zadania do wykonania

     

    Termin

    Odpowiedzialni

    Uwagi o realizacji

    1.

    Wybory do Zarządu Samorządu

    Uczniowskiego

     

    Udział w akcji Sprzątanie Świata

     

    Dzień Chłopaka/Dzień Krawata

     

    Zaangażowanie koleżanek i kolegów

    w zbiórkę surowców wtórnych

     

     

    Wrzesień

    Członkowie poprzedniego SU,

    Wybrani uczniowie,

    Zarząd SU,

    Opiekunowie

     

    2.

    Dzień Komisji Edukacji Narodowej – wykonanie plakatu: „Nasza Pani/Nasz Pan”

     

    Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji DEN

     

    Dynia w roli głównej

     

    Włączenie się do akcji charytatywnych „Góra Grosza”, „Zbiórka na misje”, „Pola Nadziei”

     

    Październik

    Członkowie SU,

    opiekunowie

     

    3.

    Wszystkich Świętych, Zaduszki -porządkowanie grobów, zapalenie zniczy

     

    Narodowe Święto Niepodległości – udział w apelu

     

    Dzień życzliwości

     

    Andrzejki - wróżby, kabały, dyskoteka szkolna

     

    Ogłoszenie konkursu na najpiękniejsza ozdobę świąteczną

    Listopad

    Członkowie SU, opiekunowie

     

     

     

     

    Członkowie SU, opiekunowie

     

    4.

    Ogłoszenie konkursu na świąteczny wystrój klasy

     

    Mikołajki szkolne

     

    Kiermasz świąteczny

     

    Udział w Jasełkach dla społeczności szkolnej

    (przygotowanie poczęstunku)

     

    Paczka dla seniora

     

    Rozstrzygnięcie konkursów

     

     

    Grudzień

    Członkowie SU,

    opiekunowie

     

    5.

    Zabawa karnawałowa

     

    Dzień Seniora – życzenia i program artystyczny dla babć i dziadków

    Styczeń

    Członkowie SU,

    opiekunowie

     

    6.

    Walentynki – poczta walentynkowa

     

    Światowy Dzień Kota – zbiórka karmy dla kotów ze schroniska

    Luty

    Członkowie SU,

    opiekunowie

     

    7.

    Dzień Kobiet – apel i życzenia dla koleżanek i pań pracujących w szkole

     

    Powitanie wiosny, Dzień Samorządności

     

    Konkurs na najpiękniejszą dekorację wielkanocną

     

    Konkurs plastyczny „Mój ulubiony zwierzak”

     

    Marzec

    Członkowie SU,

    opiekunowie

     

    8.

    Prima aprilis – przebieramy się za postaci z bajek

     

    Obchody Dnia Ziemi

     

    Kwiecień

    Członkowie SU,

    opiekunowie

     

    9.

    Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi

     

    Udział w apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

     

    Gazetka okolicznościowa „Super Mama”

     

    Włączenie się w organizację Dnia Matki

     

     

    Maj

    Członkowie SU,

    opiekunowie

     

    10.

    Międzynarodowy Dzień Dziecka/ Dzień Sportu

     

    Dzień Ojca – gazetka okolicznościowa, konkurs „Super Tata”

     

    Podsumowanie pracy SU w minionym roku szkolnym, sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu

     

    Uroczyste zakończenie roku szkolnego

    Czerwiec

    Członkowie SU,

    opiekunowie

     

    Cały rok:

     

    • utrzymywanie w czystości sal lekcyjnych i szafek – sekcja porządkowa,

     

    • dbałość o wystrój korytarza szkolnego – sekcja dekoracyjna,

     

    • redagowanie strony internetowej SU – sekcja dziennikarska,

     

    • praca na rzecz szkoły – wszystkie sekcje,

     

    • prowadzenie kroniki z życia społeczności szkolnej – sekcja dziennikarska,

     

    • wydawanie gazetki szkolnej – sekcja dziennikarska,

     

    • współpraca z organami szkoły – przewodniczący, opiekun SU,

     

    • włączanie się w organizację uroczystości i imprez – sekcja kulturalna.