• Biblioteka

   • Biblioteka szkolna 

                                                                 

     

    Nasza biblioteka posiada bogaty księgozbiór, liczący ponad 3 tysiące woluminów, z którego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy naszej szkoły.

    Przy bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, składające się z czterech stanowisk komputerowych wyposażonych w programy multimedialne i dostęp do Internetu. Dzięki ICIM nasi użytkownicy mają zapewnione doskonałe warunki do nauki, pracy samokształceniowej i rozwoju zainteresowań.

    Biblioteka stara się realizować następujące zadania:

    • Rozwijanie kultury czytelniczej i informacyjnej uczniów

    • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności samodzielnego poszukiwania i użytkowania różnych form informacji

    • Pomoc w wyszukiwaniu i korzystaniu ze źródeł, posługiwaniu się tradycyjnymi i elektronicznymi narzędziami wyszukiwania

    • Umożliwianie uczniom i nauczycielom korzystania z wszelkich zgromadzonych dokumentów

    • Pomoc w tworzeniu nowych informacji zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli

    • Organizowanie imprez czytelniczych, konkursów i lekcji bibliotecznych, współorganizowanie uroczystości szkolnych

    • Stwarzanie warunków do rozwijania własnych zainteresowań uczniów i przyjemnego spędzania wolnego czasu.

    Zbiory biblioteczne są systematycznie uzupełniane o nowe woluminy w postaci lektur, a także pozycji uwzględniających zainteresowania uczniów.

    Uczniowie, którzy oczekują na zajęcia lub nie mogą brać w nich udziału, np. lekcje religii czy w-f, maja zapewnioną opiekę w bibliotece, wykorzystując ten  czas na korzystanie z zasobów księgozbioru lub odrabiając prace domowe.

    Biblioteka skupia miłośników książek, którzy uczestniczą w pracach aktywu bibliotecznego. Czytelnikami biblioteki są wszyscy uczniowie naszej szkoły.

                                                                                                           Motto biblioteki:

          „W bibliotece znajdziesz wszystko czego chcesz:

        Starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz”

                                                                                                                                                                             Krystyna Wodnicka

     

     

    Godziny pracy biblioteki:

     

     

     

    Godziny pracy bibliotekarza

    Godziny otwarcia dla czytelników

     

    Poniedziałek

     

     

    7.15 – 7.45

     

     

    ……………………………..

     

    Wtorek

     

    7.15 – 7.45

     

     

    …………………………….

     

    Środa

     

    7.15 – 13.15

    14.05 – 15.35

    7.15 – 13.15

    14.05 – 15.35

     

    Czwartek

     

    7.15 – 7.45

     

    …………………………….

     


    Piątek

     

    12.10 – 15.10

    12.10 – 15.10

     

           

     

     

    ************************************************