• Absolwenci 1989 - 1984

   • ROK SZKOLNY 1989/1990

     

    1.  Bernadeta Baranowska                                            11.  Krzysztof Kreft

    2.  Arkadiusz Blok                                                         12.  Renata Labuda

    3.  Łukasz Cyrzan                                                          13. Tomasz Labuda

    4.  Adam Fierka                                                              14.  Adriana Marszałkowska

    5.  Ewa Gołąbek                                                              15.  Zenon Myszk

    6.  Stefan Gołąbek                                                           16.  Marian Penkowski

    7.  Hinc Małgorzata                                                         17.  Waldemar Plicht

    8.  Mgdalena Konkel                                                       18.  Agnieszka Reglińska

    9.  Magdalena Konkel                                                     19.  Dorota Mistarz

    10.  Bartłomiej Krause

     

    ROK SZKOLNY 1988/1989

     

    1.  Barbara Blok                                                               11.  Zbigniew Kruszyński

    2.  Maria Bobrowska                                                       12.  Bernadeta Leik

    3.  Krystian Cyrzan                                                         13.  Leszek Leszkiewicz

    4.  Anita Gołąbek                                                             14.  Danuta Naczk

    5.  Karol Gołąbek                                                             15.  Marcin Naczk

    6.  Małgorzata Gołąbek                                                   16.  Joanna Pelowska

    7.  Stefan Gołąbek                                                            17.  Mirosław Reglinski

    8.  Waldemar Jóskowski                                                 18.  Michał Richert

    9.  Marcin Kowaluk                                                         19.  Lucyna Socha

    10.  Zbigniew Krause                                                       20.  Aneta Złoch

     

     

    ROK SZKOLNY 1987/1988

     

    1.  Jarosław Cyrzan                                                         10.  Jwona Mielczewska

    2.  Małgorzata Formella                                                  11.  Sylwia Mielczewska

    3.  Adam Gołąbek                                                             12.  Stanisław Myszk

    4.  Rafał Gołąbek                                                              13.  Anita Płotka

    5.  Wioletta Herrmann                                                     14.  Marek Pobłocki

    6.  Rafał Kitowski                                                             15.  Jarosław Penkowski

    7.  Hanna Konkel                                                              16.  Krzysztof Serkowski

    8.  Jarosław Kreft

    9.  Kazimierz Labuda

     

    ROK SZKOLNY 1986/1987

     

    1.  Katarzyna Blok                                                      12.  Bożena Leszkiewicz

    2.  Justyna Formella                                                   13.  Mirosław Myszk

    3.  Rafał Gołąbek                                                        14.  Marek Okuniewski

    4.  Stanisław Gołąbek                                                 15.  Ryszard Piotrowski

    5.  Joanna Jóskowska                                                 16.  Beata Plichta

    6.  Mirosław Kostka                                                    17.  Rafał Plicht

    7.  Rafał Krause                                                           18.  Krzysztof Ropella

    8.  Katarzyna Król                                                       19.  Lucyna Sominka

    9.  Sławomir Labudda                                                  20.  Katarzyna Szymichowska

    10.  Marek Leyk                                                            21.  Justyna Wittke

    11.  Maria Lejkowska                                                   22.  Olek Wittke

     

     

    ROK SZKOLNY 1985/1986

     

    1.  Wojciech Adamczyk                                                   12.  Mariola Konkel

    2.  Krystyna Blok                                                             13.  Romuald Konkel

    3.  Renata Blok                                                                 14.  Danuta Penkowska

    4. Andrzej Brzeski                                                           15.  Katarzyna Plicht

    5.  Ryszard Brzeski                                                          16.  Iwona Plichta

    6.  Zbigniew Bulczak                                                        17.  Krzysztof Plichta

    7.  Radosław Domarus                                                     18.  Sylwia Ropella

    8.  Alicja Gołąbek                                                             19.  Justyna Socha

    9.  Hinc Dorota                                                                  20.  Renata Sominka

    10.  Krzysztof Jóskowski                                                  21. Rafał Wittke

    11.  Marek Jóskowski

     

    ROK SZKOLNY 1984/1985

     

    1.  Hanna Adamczyk                                                         8.  Wiesław Leik

    2.  Stanisław Brzeski                                                         9.  Brygida Lejk

    3.  Justyna Domarus                                                         10.  Sławomir Naczk

    4.  Mariola Formela                                                          11.  Beata Okuniewska

    5.  Ewa Gołabek                                                                12.  Katarzyna Pioch

    6.  Marcin Konkol                                                             13.  Aldona Wittke

    7.  Leszek Kreft                                                                 14.  Bożena Szymichowska

     

     

    ROK SZKOLNY 1983/1984

     

    1.  Adam Bela                                                                     6. Wojciech Leik

    2.  Dariusz Biankowski                                                      7. Lucyna Myszk

    3.  Ewa Kalkowska                                                             8.  Henryk Pioch

    4.  Waldemar Konkol                                                         9.  Henryk Pipka

    5.  Mirosław Lejkowski                                                     10.  Dorota Wittke