Nawigacja

PROJEKT MORSKI

GRUPA I

PROJEKT UCZNIOWSKI REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU  Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy.

1. Tytuł projektu uczniowskiego: Praca na morzu.

2. Imię i nazwisko nauczyciela: Aldona Drywa

3. Skład grupy:

   1) Wolski Paweł

   2) Formella Dawid

   3) Leyk Paweł

   4) Roszkowski Przemysław

   5) Pawelczyk Martyna

   6) Brzeska Paulina

   7) Bielicka Beata

   8) Wittke Wiktoria

                                                                               


                                                  1. DAWNE I NOWOCZESNE URZĄDZENIA PORTOWE

 

Żuraw Gdański

Żuraw – zabytkowy dźwig portowy Gdańska, usadowiony pomiędzy pylonami Bramy Szerokiej nad Motławą. Jest jedną z filii Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

                                                     

 

 

                                                         Żuraw od strony wewnętrznej miasta

Brama Szeroka (jedna z tzw. bram wodnych Głównego Miasta) istniała już w 1363, a z 1367 zachowała się łacińs0ka wzmianka o dźwigu (caranum).

W obecnym kształcie żuraw zbudowano w latach 1442-1444. Służył przede wszystkim, jako urządzenie portowe do załadunku towarów (głównie piwa) i balastu na statki, oraz do stawiania ich masztów. Urządzenie było w stanie podnieść ciężar czterech ton, na wysokość jedenastu metrów. Mechanizmem są dwa bębny o średnicy około sześciu metrów. Jako siłę napędową wykorzystywano ludzi stąpających wewnątrz tych bębnów (tzw. kół deptakowych).

 

 

     Żuraw został podpalony, w 1945, gdy miasto zdobyła Armia Czerwona. Ocalały mury okalające drewnianą konstrukcję. Po II wojnie światowej zrekonstruowano część drewnianą.

 

 

 

 

 

 

Opracował Dawid Formella

 

Spichlerz

                                                                                        

Od 1885 towary były dostarczane do spichlerzy koleją.  Do dzisiaj zachowały się brukowane ulice i pozostałości na nich torów kolejowych, z obrotnicami kolejowymi, które służyły do skręcania wagonami w poprzeczne ulice, (dzięki czemu zmiana kierunku jazdy nie wymagała zajęcia torowiskami znacznej powierzchni niewielkiej wyspy).

Wyspa Spichrzów w drugiej połowie XVIII wieku

Gdańsk - spichlerz 1900rok

Spichlerz " Błękitny Baranek" na Wyspie Spichrzów w Gdańsku

W 1945 wyspa została prawie całkowicie zniszczona przez wkraczającą do miasta Armię Czerwoną. Najważniejszym ocalałym zabytkiem są Stągwie Mleczne (Brama Stągiewna), powstałe w latach 1517-1519, które zostały podczas ostrzału miasta w dużej części zburzone i spalone. Do dnia dzisiejszego odbudowano tylko kilkanaście budynków nad Motławą.

Spichlerz Królewski

 

Z paruset gdańskich spichlerzy, które kiedyś zajmowały nie tylko całą Wyspę Spichrzów, ale i inne, mniej lub bardziej przylegające do portu na Motławie tereny, przetrwało do naszych czasów w różnym stanie zaledwie kilka. Nie oznacza to oczywiście, że jakimś cudem wszystkim z nich udało się uniknąć zniszczenia. Takim szczęściem cieszą się zaledwie dwa. Pozostałe, które możemy dziś oglądać są efektem odbudowy po koszmarze 1945 r.
 Większość spichlerzy ustawiona była szczytem do brzegu rzeki – nabrzeża portowego. Ustawienie wzdłuż nabrzeża było dość wyjątkowe. Jednym z dwóch istniejących dzisiaj spichlerzy, stojących równolegle a nie prostopadle do rzeki jest Spichlerz Królewski na Ołowiance.


Wyspa Spichrzów w Gdańsku

Spichlerz (czasem: śpichlerz, spichrz, elewator zbożowy) – jedno- lub kilkukondygnacyjna budowla przeznaczona do przechowywania materiałów sypkich, głównie ziarna zbóż – luzem lub w workach, charakteryzujący się zwartą bryłą, stromymi dachami, trójkątnymi szczytami i niewielką liczbą okien.

W miastach przeważnie murowany, wielokondygnacyjny magazyn z windą do transportu zboża oraz kranami i rynnami spustowymi. Zachowane spichlerze często posiadają ciekawie rozwiązaną elewację, ozdobioną charakterystycznymi dla danej epoki detalami architektonicznymi np. blendami, fryzami, gzymsami.

Opracował Paweł Leyk

 

    

 

Dźwig portowy mostowy

                 

Dźwig portowy, zwany też (w odniesieniu do niektórych rodzajów) żurawiem portowym to urządzenie mechaniczne służące do przeładunku towarów ze statków na nabrzeże lub odwrotnie. Dźwig portowy jest tak skonstruowany, że może wykonywać kilka operacji jednocześnie: podnosić i opuszczać ładunki, obracać wysięgnicę wokół własnej osi i zmieniać jej nachylenie, a także przesuwać się wzdłuż nabrzeża.

Istnieją cztery podstawowe rodzaje dźwigów portowych:

  • dźwig bramowy (zwany też czasem portalowym) ma podstawę w kształcie "bramy" nad ciągami transportowymi (np. torami kolejowymi). Posiada ona podwozia i koła na szynach oraz własny napęd, dzięki czemu dźwig jest zdolny do przesuwania się wzdłuż nabrzeża. Na szczycie podstawy zamontowany jest obrotowy żuraw, którego wysięgnica zaopatrzona jest w hak lub chwytak do pobierania ładunków. Nośność (dla ładunków masowych) wynosi zazwyczaj 5-15 ton, a wydajność do 70 ton na godzinę
  • dźwig półbramowy (lub półportalowy) różni się od dźwigu bramowego tym, że jedna część podstawy opiera się nie na nabrzeżu, a druga na prowadnicy na ścianie lub na dachu budynku magazynowego
  • dźwig mostowy ma wydłużony kształt (nawet do 100 m) i jest montowany na szynach prostopadle do nabrzeża. Pod podstawą znajdują się ciągi transportowe i (czasami) odkryte składowiska. Chwytak dźwigu porusza się wzdłuż nieruchomego mostu. Dźwigi mostowe przeznaczone są do przeładunków towarów sypkich (np. węgla i rudy)
  • dźwig pływający ustawiony na barce lub pontonie służy do przeładunku towarów w sytuacji, gdy istnieje konieczność podejścia do ładowni statku od strony wody (np. przy konieczności rozładunku na redzie). Większe dźwigi pływające posiadają własny napęd, pomieszczenia dla załogi oraz zbiorniki balastowe napełniane przed podnoszeniem szczególnie ciężkich partii towarów